Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

..stick on it..

..τα λόγια μου αδύναμοι σποροι στα βράχια..
αλλά μου αρέσει να φλυαρώ..
και θα συνεχίσω σύντομα..